Bildcytometri (Image Cytometry)

Bildcytometri

En teknik som omfattar morfometri, densitometri, neurala nätverk och expertsystem som har många kliniska och forskningstillämpningar och som är särskilt användbar inom anatomisk patologi för undersökning av elakartade förändringar. De för tillfället vanligaste tillämpningarna är inom DNA-analys och immunfärgningskvantifiering.

Förklaring på engelska

A technique encompassing morphometry, densitometry, neural networks, and expert systems that has numerous clinical and research applications and is particularly useful in anatomic pathology for the study of malignant lesions. The most common current application of image cytometry is for DNA analysis, followed by quantitation of immunohistochemical staining.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytometry, Image; Cytometries, Image; Image Cytometries

Svensk term Bildcytometri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytometry, Image; Cytometries, Image; Image Cytometries
Engelsk term Image Cytometry
MESH ID D019044

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.