Biografi [Publikationstyp] (Biography)

Biografi [Publikationstyp]

Redogörelse för händelser, arbete och gärningar i en viss persons liv. Hit räknas artiklar om både levande personers som avlidnas livsgärningar.

Förklaring på engelska

Works consisting of an account of the events, works, and achievements, personal and professional, during a person’s life.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Historical Biography

Svensk term Biografi [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Historical Biography
Engelsk term Biography
MESH ID D019215

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.