Biomassa (Biomass)

Biomassa

I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.

Förklaring på engelska

Total mass of all the organisms of a given type and/or in a given area. (From Concise Dictionary of Biology, 1990) It includes the yield of vegetative mass produced from any given crop.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Biomasses

Svensk term Biomassa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Biomasses
Engelsk term Biomass
MESH ID D018533

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.