Bioreaktorer (Bioreactors)

Bioreaktorer

Anläggningar för framställning av produkter genom utnyttjande av syntesförmågan eller den kemiska omvandlingsförmågan hos biologiska system. Det kan röra sig om vanliga fermentorer, cellkulturperfusio n eller enzymbioreaktorer. För framställning av proteiner och enzymer används oftast rekombinanta mikroorganismer, däggdjursceller, insektceller eller växtceller.

Förklaring på engelska

Tools or devices for generating products using the synthetic or chemical conversion capacity of a biological system. They can be classical fermentors, cell culture perfusion systems, or enzyme bioreactors. For production of proteins or enzymes, recombinant microorganisms such as bacteria, mammalian cells, or insect or plant cells are usually chosen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bioreactor; Fermentors; Fermentor

Svensk term Bioreaktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bioreactor; Fermentors; Fermentor
Engelsk term Bioreactors
MESH ID D019149

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.