Biotinidas (Biotinidase)

Biotinidas

Ett enzym som katalyserar frisättningen av BIOTIN från biocytin. Hos människa är defekter i enzymet orsaken till organisk acidemi MULTIPEL KARBOXYLASBRIST eller BIOTINIDASBRIST.

Förklaring på engelska

An enzyme which catalyzes the release of BIOTIN from biocytin. In human, defects in the enzyme are the cause of the organic acidemia MULTIPLE CARBOXYLASE DEFICIENCY or BIOTINIDASE DEFICIENCY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Biocytin Hydrolase; Hydrolase, Biocytin

Svensk term Biotinidas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Biocytin Hydrolase; Hydrolase, Biocytin
Engelsk term Biotinidase
MESH ID D043523

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.