Biozzi möss (Biozzi Mice)

Biozzi möss

En musstam som avlats fram för att ge höga eller låga antikroppssvar.

Förklaring på engelska

A strain of mice bred specifically as high or low antibody responders.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Biozzi Mice

Svensk term Biozzi möss
Synonym på svenska
Synonym på engelska Biozzi Mice
Engelsk term Biozzi Mice
MESH ID D038602

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.