Bisköldkörtelhormon-relaterad protein (Parathyroid Hormone-Related Protein)

Bisköldkörtelhormon-relaterad protein

Ett allestädes närvarande uttryckt, utsöndrat protein med benförlust och renal kalciumreabsorptionsaktiviteter som liknar PARATHYROIDHORMON. Det cirkulerar inte i märkbara mängder i normala ämnen, utan utövar snarare sina biologiska handlingar lokalt. Överuttryck av bisköldkörtelhormon-relaterad protein av tumörceller resulterar i humoral kalcemi av malignitet.

Förklaring på engelska

A ubiquitously expressed, secreted protein with bone resorption and renal calcium reabsorption activities that are similar to PARATHYROID HORMONE. It does not circulate in appreciable amounts in normal subjects, but rather exerts its biological actions locally. Overexpression of parathyroid hormone-related protein by tumor cells results in humoral calcemia of malignancy.

Synonym, svenska: Parathormone-relaterad protein

Synonym, engelska: Hormone-Related Protein, Parathyroid; Parathyroid Hormone Related Protein; Hypercalcemic Hormone of Malignancy; PTH Like Tumor Factor; PTH-Like Protein; PTH Like Protein; PTH-Related Peptide; PTH Related Peptide; Parathyroid Hormone Like Tumor Factor; Parathyroid Hormone-Like Protein; Parathyroid Hormone Like Protein; Parathyroid Hormone-Related Peptide; Parathyroid Hormone Related Peptide; Tumor Hypercalcemic Factor; Hypercalcemic Factor, Tumor; PTHrP

Svensk term Bisköldkörtelhormon-relaterad protein
Synonym på svenska Parathormone-relaterad protein
Synonym på engelska Hormone-Related Protein, Parathyroid; Parathyroid Hormone Related Protein; Hypercalcemic Hormone of Malignancy; PTH Like Tumor Factor; PTH-Like Protein; PTH Like Protein; PTH-Related Peptide; PTH Related Peptide; Parathyroid Hormone Like Tumor Factor; Parathyroid Hormone-Like Protein; Parathyroid Hormone Like Protein; Parathyroid Hormone-Related Peptide; Parathyroid Hormone Related Peptide; Tumor Hypercalcemic Factor; Hypercalcemic Factor, Tumor; PTHrP
Engelsk term Parathyroid Hormone-Related Protein
MESH ID D044162

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.