Biståndsarbete (Relief Work)

Biståndsarbete

Bistånd, som pengar, livsmedel, eller skydd, ges till de behövande, äldre, eller offer för katastrof. Det beviljas vanligtvis tillfälligt. (Från American Heritage Ordbok [publikationstyp], 2d college ed)

Förklaring på engelska

Assistance, such as money, food, or shelter, given to the needy, aged, or victims of disaster. It is usually granted on a temporary basis. (From The American Heritage Dictionary, 2d college ed)

Synonym, svenska: Hjälparbete; Humanitär assistans

Synonym, engelska: Relief Works; Work, Relief; Works, Relief; Humanitarian Assistance; Assistance, Humanitarian; Assistances, Humanitarian; Humanitarian Assistances

Svensk term Biståndsarbete
Synonym på svenska Hjälparbete; Humanitär assistans
Synonym på engelska Relief Works; Work, Relief; Works, Relief; Humanitarian Assistance; Assistance, Humanitarian; Assistances, Humanitarian; Humanitarian Assistances
Engelsk term Relief Work
MESH ID D012066

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.