Bländande ljussken (Glare)

Bländande ljussken

Förhållandevis starkt ljus, som känns obehagligt eller stör den optimala synförmågan.

Förklaring på engelska

Relatively bright light, or the dazzling sensation of relatively bright light, which produces unpleasantness or discomfort, or which interferes with optimal VISION, OCULAR. (Cline et al., Dictionary of Visual Science, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Bländande ljussken
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Glare
MESH ID D019466

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.