Blastula (Blastula)

Blastula

Ett tidigt embryo hos icke-däggdjur som följer på morulastadiet. En blastula liknar en ihålig boll med ett lager av celler som omsluter en vätskefylld blåsa (blastocel). Lagret av celler kallas groddskiva.

Förklaring på engelska

An early non-mammalian embryo that follows the MORULA stage. A blastula resembles a hollow ball with the layer of cells surrounding a fluid-filled cavity (blastocele). The layer of cells is called BLASTODERM.

Synonym, svenska: Groddblåsa

Synonym, engelska: Blastulae

Svensk term Blastula
Synonym på svenska Groddblåsa
Synonym på engelska Blastulae
Engelsk term Blastula
MESH ID D036703

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.