Blockerande antikroppar (Blocking Antibodies)

Blockerande antikroppar

Antikroppar som hindrar reaktionen mellan antigen och andra antikroppar eller aktiverade T-lymfocyter (t ex IgG-antikroppar som konkurrerar med IgE-antikroppar om antigen och därmed blockerar ett allergisvar). Blockerande antikroppar kan binda till tumörer och förhindra att cytotoxiska T-lymfocyter förstör tumörcellerna.

Förklaring på engelska

Antibodies that inhibit the reaction between ANTIGEN and other antibodies or sensitized T-LYMPHOCYTES (e.g., antibodies of the IMMUNOGLOBULIN G class that compete with IGE antibodies for antigen, thereby blocking an allergic response). Blocking antibodies that bind tumors and prevent destruction of tumor cells by CYTOTOXIC T-LYMPHOCYTES have also been called enhancing antibodies. (Rosen et al., Dictionary of Immunology, 1989)

Synonym, svenska: Antikroppar, blockerande

Synonym, engelska: Blocking Antibodies; Enhancing Antibodies; Antibodies, Enhancing

Svensk term Blockerande antikroppar
Synonym på svenska Antikroppar, blockerande
Synonym på engelska Blocking Antibodies; Enhancing Antibodies; Antibodies, Enhancing
Engelsk term Blocking Antibodies
MESH ID D019138

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.