Blodmask (Schistosoma)

Blodmask

Ett släkte av trematodflukes som tillhör familj Schistosomatidae. Det finns över ett dussin arter. Dessa parasiter finns hos människor och andra däggdjur. Sniglar är de mellanliggande värdarna.

Förklaring på engelska

A genus of trematode flukes belonging to the family Schistosomatidae. There are over a dozen species. These parasites are found in man and other mammals. Snails are the intermediate hosts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Schistosomas; Bilharzia; Bilharzias

Svensk term Blodmask
Synonym på svenska
Synonym på engelska Schistosomas; Bilharzia; Bilharzias
Engelsk term Schistosoma
MESH ID D012547

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.