Blodvallningar (Hot Flashes)

Blodvallningar

Plötslig, tillfällig värmekänsla som kan upplevas av kvinnor i menopausen.

Förklaring på engelska

A sudden, temporary sensation of heat predominantly experienced by some women during MENOPAUSE. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska: Vallningar; Värmevallningar

Synonym, engelska: Flashes, Hot

Svensk term Blodvallningar
Synonym på svenska Vallningar; Värmevallningar
Synonym på engelska Flashes, Hot
Engelsk term Hot Flashes
MESH ID D019584

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.