Blyghet (Shyness)

Blyghet

Obehag och partiell hämning av de vanliga formerna av beteende när i närvaro av andra.

Förklaring på engelska

Discomfort and partial inhibition of the usual forms of behavior when in the presence of others.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Timidity

Svensk term Blyghet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Timidity
Engelsk term Shyness
MESH ID D012792

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.