Boendeformer (Residence Characteristics)

Boendeformer

Bostadselement som kännetecknar en befolkning. De är tillämpliga för att bestämma behov av och användning av hälso- och sjukvård.

Förklaring på engelska

Elements of residence that characterize a population. They are applicable in determining need for and utilization of health services.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Characteristic, Residence; Characteristics, Residence; Residence Characteristic; Domicile; Domiciles; Residential Selection; Residential Selections; Selection, Residential; Selections, Residential; Neighborhood; Neighborhoods; Place of Birth; Birth Place; Community; Communities; Living Arrangements; Arrangement, Living; Arrangements, Living; Living Arrangement

Svensk term Boendeformer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Characteristic, Residence; Characteristics, Residence; Residence Characteristic; Domicile; Domiciles; Residential Selection; Residential Selections; Selection, Residential; Selections, Residential; Neighborhood; Neighborhoods; Place of Birth; Birth Place; Community; Communities; Living Arrangements; Arrangement, Living; Arrangements, Living; Living Arrangement
Engelsk term Residence Characteristics
MESH ID D012111

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.