Böjlighet (Pliability)

Böjlighet

Kvaliteten eller tillståndet för att kunna böjas eller veckas upprepade gånger. (Från Webster, 3d ed)

Förklaring på engelska

The quality or state of being able to be bent or creased repeatedly. (From Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Flexibility

Svensk term Böjlighet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Flexibility
Engelsk term Pliability
MESH ID D018583

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.