Bokillustrationer [Publikationstyp] (Book Illustrations)

Bokillustrationer [Publikationstyp]

Fotografier, tryck, teckningar, porträtt, diagram, faksimiler, kartor, tabeller osv avsedda att belysa eller utsmycka textinnehållet i en publikation.

Förklaring på engelska

Works consisting of photographs, prints, drawings, portraits, plates, diagrams, facsimiles, maps, tables, or other representations or systematic arrangements of data designed to elucidate or decorate the contents of a publication. (From The ALA Glossary of Library and Information Science, 1983, p114)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Bokillustrationer [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Book Illustrations
MESH ID D019489

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.