Bombyx (Bombyx)

Bombyx

Ett släkte av silkesmask MOTHS i familj Bombycidae av ordningen LEPIDOPTERA. Familjen innehåller en enda art, Bombyx mori från grekiska för silkesmask+mullbärsträd (som den matar på). En infödd i Asien, det föds ibland upp i detta land. Det har länge tagits upp för sin SILK och efter århundraden av domesticering finns det förmodligen inte i natur. Det används i stor utsträckning i experimentell GENETIK. (Från Borror et al., En introduktion till studien av insekter, 4th ed, p519)

Förklaring på engelska

A genus of silkworm MOTHS in the family Bombycidae of the order LEPIDOPTERA. The family contains a single species, Bombyx mori from the Greek for silkworm + mulberry tree (on which it feeds). A native of Asia, it is sometimes reared in this country. It has long been raised for its SILK and after centuries of domestication it probably does not exist in nature. It is used extensively in experimental GENETICS. (From Borror et al., An Introduction to the Study of Insects, 4th ed, p519)

Synonym, svenska: Silkesfjäril

Synonym, engelska: Bombyxs; Silkmoth; Silkworm; Silkworms; Silkmoths; Bombyx mori; Bombyx morus; mori, Bombyx

Svensk term Bombyx
Synonym på svenska Silkesfjäril
Synonym på engelska Bombyxs; Silkmoth; Silkworm; Silkworms; Silkmoths; Bombyx mori; Bombyx morus; mori, Bombyx
Engelsk term Bombyx
MESH ID D012831

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.