Bortträngning (Psychology Repression)

Bortträngning

Den aktiva mentala processen att hålla ut och utstöta, förvisa från medvetande, idéer eller impulser som är oacceptabla för det.

Förklaring på engelska

The active mental process of keeping out and ejecting, banishing from consciousness, ideas or impulses that are unacceptable to it.

Synonym, svenska: Minnesförträngning; Repression; Falskt minnessyndrom; Psykologisk repression; Försenat minne

Synonym, engelska: Psychology Repression; Repression; Repressed Memory; Memories, Repressed; Memory, Repressed; Delayed Memory; Delayed Memories; Memories, Delayed; Memory, Delayed; False Memory Syndrome; False Memory Syndromes; Memory Syndrome, False; Syndrome, False Memory

Svensk term Bortträngning
Synonym på svenska Minnesförträngning; Repression; Falskt minnessyndrom; Psykologisk repression; Försenat minne
Synonym på engelska Psychology Repression; Repression; Repressed Memory; Memories, Repressed; Memory, Repressed; Delayed Memory; Delayed Memories; Memories, Delayed; Memory, Delayed; False Memory Syndrome; False Memory Syndromes; Memory Syndrome, False; Syndrome, False Memory
Engelsk term Psychology Repression
MESH ID D012094

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.