Bortträngning-sensibilisering (Repression-Sensitization)

Bortträngning-sensibilisering

Försvarsmekanismer som involverar tillvägagångssätt och undvikande svar på hotande stimuli. Den sensibiliserande processen involverar intellektualisering i att närma sig eller kontrollera stimulansen medan förtryck innebär omedvetet förnekelse för att undvika stimulansen.

Förklaring på engelska

Defense mechanisms involving approach and avoidance responses to threatening stimuli. The sensitizing process involves intellectualization in approaching or controlling the stimulus whereas repression involves unconscious denial in avoiding the stimulus.

Synonym, svenska: Repression-sensibilisering; Bortträngning-sensibiliseringsskalor

Synonym, engelska: Repression Sensitization; Repression-Sensitization Scales; Repression Sensitization Scales; Repression-Sensitization Scale; Scales, Repression-Sensitization

Svensk term Bortträngning-sensibilisering
Synonym på svenska Repression-sensibilisering; Bortträngning-sensibiliseringsskalor
Synonym på engelska Repression Sensitization; Repression-Sensitization Scales; Repression Sensitization Scales; Repression-Sensitization Scale; Scales, Repression-Sensitization
Engelsk term Repression-Sensitization
MESH ID D012095

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.