Boskapspest (Rinderpest)

Boskapspest

En virussjukdom hos klövdjur orsakade av MORBILLIVIRUS. Det kan vara akut, subakut eller kronisk med de stora lesionerna som kännetecknas av inflammation och sårbildning i hela matsmältningskanalen. Sjukdomen förklarades framgångsrikt utrotas över hela världen 2010.

Förklaring på engelska

A viral disease of cloven-hoofed animals caused by MORBILLIVIRUS. It may be acute, subacute, or chronic with the major lesions characterized by inflammation and ulceration of the entire digestive tract. The disease was declared successfully eradicated worldwide in 2010.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cattle Plague; Plague, Cattle

Svensk term Boskapspest
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cattle Plague; Plague, Cattle
Engelsk term Rinderpest
MESH ID D012301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.