Botulinumtoxiner typ A (Botulinum Toxins, Type A)

Botulinumtoxiner typ A

Ett nervgift producerat av Clostridium botulinum. Förtäring av smittade livsmedel kan leda till allvarlig matförgiftning, förlamning och död. I renad form har ämnet använts för behandling av blefarosp asm och strabism.

Förklaring på engelska

A serotype of botulinum toxins that has specificity for cleavage of SYNAPTOSOMAL-ASSOCIATED PROTEIN 25.

Synonym, svenska: Botox; Clostridium botulinum toxin typ A; Onabotulinumtoxin typ A

Synonym, engelska: Clostridium botulinum A Toxin; Botulinum Toxin A; Toxin A, Botulinum; Botulinum Neurotoxin A; Neurotoxin A, Botulinum; Botulinum A Toxin; Toxin, Botulinum A; Botulinum Toxin Type A; Botulinum Neurotoxin Type A; Clostridium Botulinum Toxin Type A; Meditoxin; Botox; Neuronox; Oculinum; Vistabex; OnabotulinumtoxinA; Onabotulinumtoxin A; Vistabel

Svensk term Botulinumtoxiner typ A
Synonym på svenska Botox; Clostridium botulinum toxin typ A; Onabotulinumtoxin typ A
Synonym på engelska Clostridium botulinum A Toxin; Botulinum Toxin A; Toxin A, Botulinum; Botulinum Neurotoxin A; Neurotoxin A, Botulinum; Botulinum A Toxin; Toxin, Botulinum A; Botulinum Toxin Type A; Botulinum Neurotoxin Type A; Clostridium Botulinum Toxin Type A; Meditoxin; Botox; Neuronox; Oculinum; Vistabex; OnabotulinumtoxinA; Onabotulinumtoxin A; Vistabel
Engelsk term Botulinum Toxins, Type A
MESH ID D019274

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.