Boveten (Fagopyrum)

Boveten

En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family POLYGONACEAE that is used as an EDIBLE GRAIN. Although the seeds are used as cereal, the plant is not one of the cereal grasses (POACEAE).

Synonym, svenska: Fagopyrum; Bovete

Synonym, engelska: Fagopyrum tataricum; Fagopyrum sagittatum; Buckwheat; Buckwheats; Fagopyrum esculentum

Svensk term Boveten
Synonym på svenska Fagopyrum; Bovete
Synonym på engelska Fagopyrum tataricum; Fagopyrum sagittatum; Buckwheat; Buckwheats; Fagopyrum esculentum
Engelsk term Fagopyrum
MESH ID D019612

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.