Bovint serumalbumin (Bovine serum albumin)

Bovint serumalbumin

Serumalbumin från kor, som vanligtvis används i biologiska studier in vitro. (Från Stedman, 25:e uppl)

Förklaring på engelska

Serum albumin from cows, commonly used in in vitro biological studies. (From Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Albumin, Bovine Serum; Bovine Albumin; Albumin, Bovine; Albumin Bovine; Bovine, Albumin; Bovine Serum Albumin; Fetal Bovine Serum; Bovine Serum, Fetal; Serum, Fetal Bovine; Fetal Calf Serum; Calf Serum, Fetal; Serum, Fetal Calf

Svensk term Bovint serumalbumin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Albumin, Bovine Serum; Bovine Albumin; Albumin, Bovine; Albumin Bovine; Bovine, Albumin; Bovine Serum Albumin; Fetal Bovine Serum; Bovine Serum, Fetal; Serum, Fetal Bovine; Fetal Calf Serum; Calf Serum, Fetal; Serum, Fetal Calf
Engelsk term Bovine serum albumin
MESH ID D012710

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.