Bradykin b1-receptor (Bradykinin b1 receptor)

Bradykin b1-receptor

En subtyp av BRADYKININ RECEPTOR som induceras som svar på INFLAMMATION. Det kan spela en roll vid kronisk inflammation och har en hög specificitet för KININS som saknar C-terminal ARGININ såsom DES-Arg (10) -kallidin och DES-Arg (9) -bradykinin. Receptorn är kopplad till G-PROTEIN, GQ-G11 ALPHA FAMILY och G-PROTEIN, GI-GO ALPHA FAMILY signalproteiner.

Förklaring på engelska

A subtype of BRADYKININ RECEPTOR that is induced in response to INFLAMMATION. It may play a role in chronic inflammation and has a high specificity for KININS lacking the C-terminal ARGININE such as des-Arg(10)-kallidin and des-Arg(9)-bradykinin. The receptor is coupled to G-PROTEIN, GQ-G11 ALPHA FAMILY and G-PROTEIN, GI-GO ALPHA FAMILY signaling proteins.

Synonym, svenska: Receptor, bradykinin B1

Synonym, engelska: Bradykinin Type 1 Receptor; Bradykinin B1 Receptor; Bradykinin B1 Receptors; Receptors, Bradykinin B1

Svensk term Bradykin b1-receptor
Synonym på svenska Receptor, bradykinin B1
Synonym på engelska Bradykinin Type 1 Receptor; Bradykinin B1 Receptor; Bradykinin B1 Receptors; Receptors, Bradykinin B1
Engelsk term Bradykinin b1 receptor
MESH ID D043783

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.