Brattleboro råttor (Brattleboro Rats)

Brattleboro råttor

En mutant stam av Rattus norvegicus som används i forskning om njurfunktion och högt blodtryck och som en sjukdomsmodell för diabetes insipidus.

Förklaring på engelska

A mutant strain of Rattus norvegicus used in research on renal function and hypertension and as a disease model for diabetes insipidus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Brattleboro Rats

Svensk term Brattleboro råttor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Brattleboro Rats
Engelsk term Brattleboro Rats
MESH ID D011910

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.