Brca1-gener (BRCA1 Genes)

Brca1-gener

En tumörsuppressorgen belägen på plats 17q21 på människans kromosom 17. Mutationer hos denna gen är förknippade med uppkomst av familjär bröst- och äggstockscancer. Den kodar för ett stort kärnprotein som ingår i DNA-reparationsförlopp.

Förklaring på engelska

A tumor suppressor gene (GENES, TUMOR SUPPRESSOR) located on human CHROMOSOME 17 at locus 17q21. Mutations of this gene are associated with the formation of HEREDITARY BREAST AND OVARIAN CANCER SYNDROME. It encodes a large nuclear protein that is a component of DNA repair pathways.

Synonym, svenska: Bröstcancergener; Gener, BRCA1

Synonym, engelska: BRCA1 Genes; Gene, BRCA1; BRCA1 Gene

Svensk term Brca1-gener
Synonym på svenska Bröstcancergener; Gener, BRCA1
Synonym på engelska BRCA1 Genes; Gene, BRCA1; BRCA1 Gene
Engelsk term BRCA1 Genes
MESH ID D019398

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.