BRCA1-protein (BRCA1 Protein)

BRCA1-protein

Ett fosfoprotein som kodas i BRCA1-genen. Det har begränsad likhet med sekvenser från kända proteiner. I normala celler finns BRCA1-proteinet i cellkärnan (nukleus), medan det i de flesta brösttumörce llinjer återfinns i cytoplasman.

Förklaring på engelska

The phosphoprotein encoded by the BRCA1 gene (GENE, BRCA1). It contains an N-terminal RING FINGER DOMAIN and is a PROTEIN PHOSPHATASE 1 regulatory subunit. In normal cells the BRCA1 protein is localized in the nucleus, whereas in the majority of breast cancer cell lines and in malignant pleural effusions from breast cancer patients, it is localized mainly in the cytoplasm. (Science 1995;270(5237):713,789-91)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Breast Cancer Type 1 Susceptibility Protein; Breast Cancer 1 Protein; Ring Finger Protein 53; BRCA1 Gene Product; Breast Cancer 1 Gene Product

Svensk term BRCA1-protein
Synonym på svenska
Synonym på engelska Breast Cancer Type 1 Susceptibility Protein; Breast Cancer 1 Protein; Ring Finger Protein 53; BRCA1 Gene Product; Breast Cancer 1 Gene Product
Engelsk term BRCA1 Protein
MESH ID D019313

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.