BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System)

BRFSS

Telefonundersökningar genomförs för att övervaka prevalens av de största beteendemässiga riskerna bland vuxna i samband med för tidig sjuklighet och dödlighet. Uppgifterna som samlas in avser faktiska beteenden, snarare än på attityder eller kunskap. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) etablerade Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) 1984.

Förklaring på engelska

Telephone surveys are conducted to monitor prevalence of the major behavioral risks among adults associated with premature MORBIDITY and MORTALITY. The data collected is in regard to actual behaviors, rather than on attitudes or knowledge. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) established the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) in 1984.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: BRFSS; Behavior Risk Factor Surveillance System

Svensk term BRFSS
Synonym på svenska
Synonym på engelska BRFSS; Behavior Risk Factor Surveillance System
Engelsk term Behavioral Risk Factor Surveillance System
MESH ID D040343

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.