Brottsoffer (Crime Victims)

Brottsoffer

Personer som utsatts för brott.

Förklaring på engelska

Individuals subjected to and adversely affected by criminal activity. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)

Synonym, svenska: Våldsoffer; Viktimisering

Synonym, engelska: Crime Victim; Victim, Crime; Victims, Crime; Victimization

Svensk term Brottsoffer
Synonym på svenska Våldsoffer; Viktimisering
Synonym på engelska Crime Victim; Victim, Crime; Victims, Crime; Victimization
Engelsk term Crime Victims
MESH ID D019548

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.