Brucella ovis (Brucella ovis)

Brucella ovis

En art av släktet BRUCELLA som är patogena för FÅR.

Förklaring på engelska

A species of the genus BRUCELLA which are pathogenic to SHEEP.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Brucella melitensis biovar ovis

Svensk term Brucella ovis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Brucella melitensis biovar ovis
Engelsk term Brucella ovis
MESH ID D042061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.