Brucellaceae (Brucellaceae)

Brucellaceae

En familj av gram-negativ coccoid till stavformade bakterier i ordningen Rhizobiales. De är obligatoriska parasiter främst av varmblodiga VERTEBRATER. Många är patogena.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative coccoid to rod-shaped bacteria in the order Rhizobiales. They are obligate parasites chiefly of warm-blooded VERTEBRATES. Many are pathogenic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Brucellaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Brucellaceae
MESH ID D042021

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.