Bryophyta (Bryophyta)

Bryophyta

En uppdelning av växtriket. Bryophyta innehåller underavdelningen, Musci, som innehåller klasserna: Andreaeopsida, BRYOPSIDA och SPHAGNOPSIDA.

Förklaring på engelska

A division of the plant kingdom. Bryophyta contains the subdivision, Musci, which contains the classes: Andreaeopsida, BRYOPSIDA, and SPHAGNOPSIDA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bryophytas; Mosses; Mosse; Andreaeopsida; Andreaeopsidas; Mosses, Granite; Granite Mosse; Granite Mosses; Mosse, Granite; Musci; Muscus

Svensk term Bryophyta
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bryophytas; Mosses; Mosse; Andreaeopsida; Andreaeopsidas; Mosses, Granite; Granite Mosse; Granite Mosses; Mosse, Granite; Musci; Muscus
Engelsk term Bryophyta
MESH ID D044002

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.