Budbärar-rna (Messenger RNA)

Budbärar-rna

RNA-sekvenser som fungerar som mallar för proteinsyntes. Bakteriella mRNA är i allmänhet primära transkriptioner genom att de inte kräver bearbetning efter transkription. Eukaryot mRNA syntetiseras i kärnan och måste exporteras till cytoplasma för översättning. De flesta eukaryota mRNA har en sekvens av polyadenylsyra vid 3 ‘änden, kallad poly (A) svans. Funktionen hos denna svans är inte känd med säkerhet, men det kan spela en roll i exporten av moget mRNA från kärnan såväl som för att hjälpa till att stabilisera vissa mRNA-molekyler genom att fördröja deras nedbrytning i cytoplasma.

Förklaring på engelska

RNA sequences that serve as templates for protein synthesis. Bacterial mRNAs are generally primary transcripts in that they do not require post-transcriptional processing. Eukaryotic mRNA is synthesized in the nucleus and must be exported to the cytoplasm for translation. Most eukaryotic mRNAs have a sequence of polyadenylic acid at the 3′ end, referred to as the poly(A) tail. The function of this tail is not known for certain, but it may play a role in the export of mature mRNA from the nucleus as well as in helping stabilize some mRNA molecules by retarding their degradation in the cytoplasm.

Synonym, svenska: mRNA; RNA-budbärare

Synonym, engelska: mRNA; Messenger RNA; RNA, Polyadenylated; Polyadenylated RNA; Poly(A) RNA; Poly(A)+ RNA; Poly(A) Tail; mRNA, Non-Polyadenylated; mRNA, Non Polyadenylated; Non-Polyadenylated mRNA; Non Polyadenylated mRNA; mRNA, Polyadenylated; RNA, Messenger, Polyadenylated; Messenger RNA, Polyadenylated; Polyadenylated Messenger RNA; RNA, Polyadenylated Messenger; Polyadenylated mRNA; Poly(A)+ mRNA

Svensk term Budbärar-rna
Synonym på svenska mRNA; RNA-budbärare
Synonym på engelska mRNA; Messenger RNA; RNA, Polyadenylated; Polyadenylated RNA; Poly(A) RNA; Poly(A)+ RNA; Poly(A) Tail; mRNA, Non-Polyadenylated; mRNA, Non Polyadenylated; Non-Polyadenylated mRNA; Non Polyadenylated mRNA; mRNA, Polyadenylated; RNA, Messenger, Polyadenylated; Messenger RNA, Polyadenylated; Polyadenylated Messenger RNA; RNA, Polyadenylated Messenger; Polyadenylated mRNA; Poly(A)+ mRNA
Engelsk term Messenger RNA
MESH ID D012333

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.