Bukabscess (Abdominal Abscess)

Bukabscess

Abscess lokaliserad i bukhålan.

Förklaring på engelska

An abscess located in the abdominal cavity, i.e., the cavity between the diaphragm above and the pelvis below. (From Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Abscess, Intra-Abdominal; Abscess, Intra Abdominal; Abscesses, Intra-Abdominal; Intra-Abdominal Abscess; Intra-Abdominal Abscesses; Abscess, Abdominal; Abdominal Abscesses; Abscesses, Abdominal

Svensk term Bukabscess
Synonym på svenska
Synonym på engelska Abscess, Intra-Abdominal; Abscess, Intra Abdominal; Abscesses, Intra-Abdominal; Intra-Abdominal Abscess; Intra-Abdominal Abscesses; Abscess, Abdominal; Abdominal Abscesses; Abscesses, Abdominal
Engelsk term Abdominal Abscess
MESH ID D018784

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.