Bukreflex (Abdominal Reflex)

Bukreflex

Sammandragningar av bukmuskler vid stimulering av hud (ytlig bukreflex) eller knacka angränsande benstrukturer (djup bukreflex). Den ytliga reflexen kan vara svag eller frånvarande, till exempel efter en stroke, ett tecken på övre (suprasegmentala) motorneuronskador. (Stedman, 25th ed & Best & Taylor’s Physiological Basis of Medical Practice, 12th ed, p1073)

Förklaring på engelska

Contractions of the abdominal muscles upon stimulation of the skin (superficial abdominal reflex) or tapping neighboring bony structures (deep abdominal reflex). The superficial reflex may be weak or absent, for example, after a stroke, a sign of upper (suprasegmental) motor neuron lesions. (Stedman, 25th ed & Best & Taylor’s Physiological Basis of Medical Practice, 12th ed, p1073)

Synonym, svenska: Reflex, buk

Synonym, engelska: Abdominal Reflex

Svensk term Bukreflex
Synonym på svenska Reflex, buk
Synonym på engelska Abdominal Reflex
Engelsk term Abdominal Reflex
MESH ID D012020

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.