Bukröntgen (Abdominal Radiography)

Bukröntgen

Radiografisk visualisering av kroppen mellan bröstkorgen och bäcken, dvs inom bukhinnehåla.

Förklaring på engelska

Radiographic visualization of the body between the thorax and the pelvis, i.e., within the peritoneal cavity.

Synonym, svenska: Radiografi, abdominell

Synonym, engelska: Abdominal Radiography; Abdominal Radiographies; Radiographies, Abdominal

Svensk term Bukröntgen
Synonym på svenska Radiografi, abdominell
Synonym på engelska Abdominal Radiography; Abdominal Radiographies; Radiographies, Abdominal
Engelsk term Abdominal Radiography
MESH ID D011860

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.