Bukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdöd (Acute necrotizing pancreatitis)

Bukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdöd

En allvarlig blankett [publikationstyp] av akut inflammation i bukspottkörtel kännetecknas av en eller flera områden av nekros i bukspottkörteln med varierande grad av involvering av de omgivande vävnader eller organsystem. Massiv pankreatisk vävnadsdöd kan bly till DIABETES MELLITUS och malabsorption.

Förklaring på engelska

A severe form of acute INFLAMMATION of the PANCREAS characterized by one or more areas of NECROSIS in the pancreas with varying degree of involvement of the surrounding tissues or organ systems. Massive pancreatic necrosis may lead to DIABETES MELLITUS, and malabsorption.

Synonym, svenska: Pankreatit, akut nekrotisk

Synonym, engelska: Necrotizing Pancreatitis, Acute; Pancreatitis Necrotising; Pancreatitis Necrotisings; Acute Necrotizing Pancreatitis; Pancreatitis Necrotizing; Pancreatitis Necrotizings; Pancreatic Necrosis; Necrosis, Pancreatic; Pancreatic Necroses; Hemorrhagic Necrotic Pancreatitis; Hemorrhagic Necrotic Pancreatitides; Necrotic Pancreatitis, Hemorrhagic; Pancreatitis, Hemorrhagic Necrotic

Svensk term Bukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdöd
Synonym på svenska Pankreatit, akut nekrotisk
Synonym på engelska Necrotizing Pancreatitis, Acute; Pancreatitis Necrotising; Pancreatitis Necrotisings; Acute Necrotizing Pancreatitis; Pancreatitis Necrotizing; Pancreatitis Necrotizings; Pancreatic Necrosis; Necrosis, Pancreatic; Pancreatic Necroses; Hemorrhagic Necrotic Pancreatitis; Hemorrhagic Necrotic Pancreatitides; Necrotic Pancreatitis, Hemorrhagic; Pancreatitis, Hemorrhagic Necrotic
Engelsk term Acute necrotizing pancreatitis
MESH ID D019283

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.