Burkholderiainfektioner (Burkholderia Infections)

Burkholderiainfektioner

Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande Burkholderiasläktet.

Förklaring på engelska

Infections with bacteria of the genus BURKHOLDERIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infections, Burkholderia; Burkholderia Infection; Infection, Burkholderia; Burkholderia cepacia Sepsis; Burkholderia cepacia Sepses; Sepses, Burkholderia cepacia; Sepsis, Burkholderia cepacia; Burkholderia cepacia Infection; Burkholderia cepacia Infections; Infection, Burkholderia cepacia; B cepacia Infection; B cepacia Infections; Infection, B cepacia; Infections, B cepacia; B. cepacia Infection; B. cepacia Infections; Infection, B. cepacia

Svensk term Burkholderiainfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infections, Burkholderia; Burkholderia Infection; Infection, Burkholderia; Burkholderia cepacia Sepsis; Burkholderia cepacia Sepses; Sepses, Burkholderia cepacia; Sepsis, Burkholderia cepacia; Burkholderia cepacia Infection; Burkholderia cepacia Infections; Infection, Burkholderia cepacia; B cepacia Infection; B cepacia Infections; Infection, B cepacia; Infections, B cepacia; B. cepacia Infection; B. cepacia Infections; Infection, B. cepacia
Engelsk term Burkholderia Infections
MESH ID D019121

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.