Butioninsulfoximin (Buthionine Sulfoximine)

Butioninsulfoximin

En syntetisk aminosyra som ger glutationtömning genom att irreversibelt hämma gammaglutamylcysteinsyntetas. Hämmandet av detta enzym är ett kritiskt steg i glutationbiosyntesen. Det har visat sig stop pa det proliferativa svaret hos humana T-lymfocyter och makrofagaktivering.

Förklaring på engelska

A synthetic amino acid that depletes glutathione by irreversibly inhibiting gamma-glutamylcysteine synthetase. Inhibition of this enzyme is a critical step in glutathione biosynthesis. It has been shown to inhibit the proliferative response in human T-lymphocytes and inhibit macrophage activation. (J Biol Chem 1995;270(33):1945-7)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfoximine, Buthionine

Svensk term Butioninsulfoximin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfoximine, Buthionine
Engelsk term Buthionine Sulfoximine
MESH ID D019328

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.