Byggnadsritning [Publikationstyp] (Architectural Drawing)

Byggnadsritning [Publikationstyp]

Arbete bestående av ritningar av arkitektur och arkitektoniska projekt, oavsett om projektet genomfördes eller inte. (Konst & Arkitektur Thesaurus, 1990, v.2)

Förklaring på engelska

Work consisting of drawings of architecture and architectural projects, whether the project was executed or not. (Art & Architecture Thesaurus, 1990, v.2)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Architectural Drawings

Svensk term Byggnadsritning [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Architectural Drawings
Engelsk term Architectural Drawing
MESH ID D019488

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.