C-typ lektiner (C-Type Lectins)

C-typ lektiner

En klass lektiner hos djur vars kolhydratbindning är kalciumberoende. De har en gemensam kolhydratbildande domän som strukturellt skiljer sig från andra lektinklasser.

Förklaring på engelska

A class of animal lectins that bind to carbohydrate in a calcium-dependent manner. They share a common carbohydrate-binding domain that is structurally distinct from other classes of lectins.

Synonym, svenska: C-typlektiner; C-typlektinreceptorer

Synonym, engelska: Lectins, C Type; C-Type Lectins; C Type Lectins; Lectin, C-Type; Lectin, C Type; C-Type Lectin; C Type Lectin; Receptors, C-Type Lectin; C-Type Lectin Receptors; Lectin Receptors, C-Type; Receptors, C Type Lectin; C-Type Lectin Receptor; C Type Lectin Receptor; Lectin Receptor, C-Type; Receptor, C-Type Lectin

Svensk term C-typ lektiner
Synonym på svenska C-typlektiner; C-typlektinreceptorer
Synonym på engelska Lectins, C Type; C-Type Lectins; C Type Lectins; Lectin, C-Type; Lectin, C Type; C-Type Lectin; C Type Lectin; Receptors, C-Type Lectin; C-Type Lectin Receptors; Lectin Receptors, C-Type; Receptors, C Type Lectin; C-Type Lectin Receptor; C Type Lectin Receptor; Lectin Receptor, C-Type; Receptor, C-Type Lectin
Engelsk term C-Type Lectins
MESH ID D037181

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.