Caco-2-celler (Caco-2 Cells)

Caco-2-celler

Humana tarmadenokarcinomceller med förmåga att uttrycka differentieringsegenskaper typiska för mogna tarmceller, så som enterocyter och slemhinneceller. Dessa celler är värdefulla redskap för in vitro-studier rörande funktion och differentiering hos tarmceller.

Förklaring på engelska

Human colonic ADENOCARCINOMA cells that are able to express differentiation features characteristic of mature intestinal cells, such as ENTEROCYTES. These cells are valuable in vitro tools for studies related to intestinal cell function and differentiation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Caco 2 Cells; Caco-2 Cell; Cell, Caco-2; Cells, Caco-2

Svensk term Caco-2-celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska Caco 2 Cells; Caco-2 Cell; Cell, Caco-2; Cells, Caco-2
Engelsk term Caco-2 Cells
MESH ID D018938

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.