Callilepis (Callilepis)

Callilepis

En växtsläkt av familj ASTERACEAE. Medlemmar innehåller ATRACTYLOSIDE.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE. Members contain ATRACTYLOSIDE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Callilepi; Callilepis laureola; Callilepis laureolas; laureola, Callilepis; Impila; Impilas

Svensk term Callilepis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Callilepi; Callilepis laureola; Callilepis laureolas; laureola, Callilepis; Impila; Impilas
Engelsk term Callilepis
MESH ID D036084

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.