Campylobacter lari (Campylobacter lari)

Campylobacter lari

En art av termofil CAMPYLOBACTER som finns i friska måsar och orsakar ENTERIT hos människa.

Förklaring på engelska

A species of thermophilic CAMPYLOBACTER found in healthy seagulls and causing ENTERITIS in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Campylobacter laridis

Svensk term Campylobacter lari
Synonym på svenska
Synonym på engelska Campylobacter laridis
Engelsk term Campylobacter lari
MESH ID D044863

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.