Cancervacciner (Cancer Vaccines)

Cancervacciner

Vacciner eller vacciner under utveckling, utformade för att förebygga eller behandla cancer. Vid framställningen används hela tumörceller från patienten själv som antigenkälla, eller rekombinanta, tum örspecifika antigener. Syn. tumörvacciner.

Förklaring på engelska

Vaccines or candidate vaccines designed to prevent or treat cancer. Vaccines are produced using the patient’s own whole tumor cells as the source of antigens, or using tumor-specific antigens, often recombinantly produced.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vaccines, Cancer; Vaccines, Tumor; Vaccines, Neoplasm; Tumor Vaccines; Tumor Vaccine; Vaccine, Tumor; Cancer Vaccine; Vaccine, Cancer; Neoplasm Vaccines

Svensk term Cancervacciner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vaccines, Cancer; Vaccines, Tumor; Vaccines, Neoplasm; Tumor Vaccines; Tumor Vaccine; Vaccine, Tumor; Cancer Vaccine; Vaccine, Cancer; Neoplasm Vaccines
Engelsk term Cancer Vaccines
MESH ID D019496

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.