Candida glabrata (Candida glabrata)

Candida glabrata

En art av MITOSPORISKA SVAMPAR som vanligtvis finns på kroppsytan. Det orsakar opportunistiska infektioner, särskilt hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Förklaring på engelska

A species of MITOSPORIC FUNGI commonly found on the body surface. It causes opportunistic infections especially in immunocompromised patients.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Torulopsis glabrata

Svensk term Candida glabrata
Synonym på svenska
Synonym på engelska Torulopsis glabrata
Engelsk term Candida glabrata
MESH ID D041221

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.