Candida tropicalis (Candida tropicalis)

Candida tropicalis

En art av MITOSPORISKA SVAMPAR som är en viktig orsak till SEPTIKEMI och spridd CANDIDIASIS, särskilt hos patienter med LYMFOM; LEUKEMI; och DIABETES MELLITUS. Det finns också som en del av den normala mänskliga mukokutan flora.

Förklaring på engelska

A species of MITOSPORIC FUNGI that is a major cause of SEPTICEMIA and disseminated CANDIDIASIS, especially in patients with LYMPHOMA; LEUKEMIA; and DIABETES MELLITUS. It is also found as part of the normal human mucocutaneous flora.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Candida albicans var. tropicalis; Castellania tropicalis; Procandida tropicalis; Monilia tropicalis; Myceloblastanon tropicale; Mycotorula tropicalis; Atelosaccharomyces tropicalis; Endomyces tropicalis

Svensk term Candida tropicalis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Candida albicans var. tropicalis; Castellania tropicalis; Procandida tropicalis; Monilia tropicalis; Myceloblastanon tropicale; Mycotorula tropicalis; Atelosaccharomyces tropicalis; Endomyces tropicalis
Engelsk term Candida tropicalis
MESH ID D041022

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.