Cardiobacterium (Cardiobacterium)

Cardiobacterium

Ett släkte av gramnegativa, fakultativt anaeroba bakterier i familj CARDIOBACTERIACEAE. Det finns i näsfloran hos människa och orsakar ENDOKARDIT.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, facultatively anaerobic bacteria in the family CARDIOBACTERIACEAE. It is found in the nasal flora of humans and causes ENDOCARDITIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Cardiobacterium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Cardiobacterium
MESH ID D044066

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.