Carmovirus (Carmovirus)

Carmovirus

Ett släkte av familjen Tombusviridae som återfinns i tempererade områden. Vissa arter som infekterar ärtväxter har påträffats i tropiska områden. De flesta arter sprids med jord, men några sprids med svampen Olpidium radicale och några med skalbaggar. Nejlikfläckvirus är typarten.

Förklaring på engelska

A genus in the family TOMBUSVIRIDAE mostly found in temperate regions. Some species infecting legumes (FABACEAE) are reported from tropical areas. Most viruses are soil-borne, but some are transmitted by the fungus Olpidium radicale and others by beetles. Carnation mottle virus is the type species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carmoviruses; Carnation mottle virus; Carnation mottle viruses; Turnip crinkle virus; Turnip crinkle viruses; crinkle virus, Turnip; crinkle viruses, Turnip

Svensk term Carmovirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carmoviruses; Carnation mottle virus; Carnation mottle viruses; Turnip crinkle virus; Turnip crinkle viruses; crinkle virus, Turnip; crinkle viruses, Turnip
Engelsk term Carmovirus
MESH ID D019184

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.